*** Zelenisvet.com – vodilni vrtnarski medij ***

Oviranost je lahko priložnost za invalide s posebnimi potrebami

O projektu Oviranost je lahko priložnost

V času trajanja projekta uspešno sodelujemo in povezujemo dejavnosti drugih projektov, takšen projekt je tudi Prehod mladih oseb s posebnimi potrebami na trg dela, ki je integriral v izvajanje tudi kmetije, kjer je družinski član oseba s posebnimi potrebami. Gre za dvoletni projekt, ki se konec leta 2021 zaključuje.

Nosilni projektni partner je Zaposlitveni center Papilot, Koper, ustanova z dolgoletnimi izkušnjami s področja zaposlovanja, varstva in usposabljanja invalidov.

Pred pričetkom 1. usposabljanja za osebe z oviranostjo. Peka kruha in izdelava surovega masla, Predstavitev projekta pred pričetkom delavnice, junij 2020 na Farmi Prestranek. Avtor foto: Katarina Merslavič.

Osebe s posebnimi potrebami in dejavnosti na kmetijah

Po koncu usposabljanja za strokovne delavce z naslovom Peka kruha in izdelava surovega masla, junij 2020, Avtor foto: Katarina Merslavič.

Namen projekta je preučevanje dejavnosti na kmetijah, preverjanje zmožnosti oseb s posebnimi potrebami za delo na kmetiji, predvsem na področju dodatnih dejavnosti, prilagoditev delovnih mest in usposabljanje kadra za usposabljanje oseb z oviranostjo.

Projekt je usmerjen na razvoj novih dejavnosti in ustvarjanju novih zaposlitvenih možnosti na kmetijah za osebe z oviranostjo in povezovanje dejavnosti na področju kmetijstva, turizma ter izobraževanja.

Namen projekta je bil preučevanje zaposlitvenih možnosti za osebe s posebnimi potrebami na podeželju, predvsem na področju dodatnih dejavnosti na kmetijah in oblikovanje kakovostnih ter trajnostnih delovnih mest, ter njihovo prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami, v primeru, da je ta potrebna.

Splošni cilji projekta so:

  • usposabljanje strokovnih delavcev za delo z invalidi na kmetijah,
  • usposabljanje in zaposlovanje invalidov na kmetijah in na podeželju,
  • razvoj novih zaposlitvenih priložnosti predvsem za osebe s posebnimi potrebami,
  • razvoj dodatnih (dopolnilnih) dejavnosti in poslovnih priložnosti na kmetijah.

Usposabljanje strokovnih delavcev in Farma Prestranek

V okviru projekta smo izvedli več usposabljanj za strokovne delavce, izobrazili smo kader, ki je na podlagi osvojenega znanja prenesel znanja osebam z  oviranostjo.

V času izvajanja aktivnosti smo izdelali dva modela za omenjeno izobraževanje kadra. Oba modela sta se v praksi izkazala kot zelo uspešna. Vse aktivnosti in izobraževanja pa so bile izvedene na Farmi Prestranek v sodelovanju z našim projektnim partnerjem.

Usposabljanje za osebe z oviranostjo; Razrez mesa, 2021. Avtor foto: Nejc Mihelič.

Usposabljanja so potekala na področju kulinarike, domačih obrti, izdelave bio kozmetike, izdelave uporabnih predmetov, … Projektni partner Farma Prestranek je v sklopu trajanja projekta razvil tudi novo dejavnost, ki se je pojavila kot perspektivna na podlagi projektnih izkušenj: Izdelavo sira.

Rezultati projekta in invalidi ter druge ranljive skupine v projektu

Rezultati projekta prinašajo širše družbeno socialne koristi, predvsem gledano s stališča njihove prenosljivosti na druge kmetije in v druga ruralna okolja.

Neposredne koristi od rezultatov projekta imajo predvsem invalidi in druge ranljive skupine, ki so bili udeleženi v projektu, saj se jim na ta način omogočijo nove možnosti za zaposlovanje, dodatne poti na trg dela in pridobivanje znanj. Kmetija s statusom partnerja v projektu pa ima poleg tega tudi ekonomske koristi, saj je razvila novo dopolnilno dejavnost: Izdelavo sira.

Usposabljanje za osebe z oviranostjo: Razrez mesa, 2021. Avtor foto: Urban Bricman.

Celotna realizacija projekta je potekala v času korona krize, kar je pomenilo konstantno prilagajanje razmeram in  te razmere so oteževale na realizacijo projekta, vendar smo izredno veseli, da smo uspeli projekt v celoti realizirati.

Usposabljanje oseb z oviranostjo: Peka pic v krušni peči, 2020. Avtor foto: Nejc Mihelič.

Cilji in želje za prihodnost ter dodatne dejavnosti na podeželju

V prihodnje si želimo, da bi naš model pripomogel k izboljševanju problematike za zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami na področju kmetijstva in spodbujal razvoj novih dejavnosti na področju kmetijstva.

Usposabljanje oseb z oviranostjo: Peka pic v krušni peči, 2020. Avtor foto: Nejc Mihelič.

 

Oviranost je lahko priložnost je projekt v sklopu Programa za razvoj podeželja, ko v okviru Evropskih sredstev in projektov Evropska Unija investira v razvoj dodatnih dejavnosti na podeželju. Konkretni projekt, ki ga izvajamo je financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada in Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Zaposlitveni center Papilot, Koper
Pripravila: Katarina Merslavič

Všečkajte in delite s prijatelji ;)
Prijava na novice


Dodaj odgovor

Vaš email naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena z *