Rezultati projekta oviranost je lahko priložnost

Nove zaposlitvene priložnosti za invalide na kmetijah in na podeželju

Projekt je usmerjen na razvoj novih dejavnosti in ustvarjanju novih zaposlitvenih možnosti na kmetijah za osebe z oviranostjo in povezovanje dejavnosti na področju kmetijstva, turizma ter izobraževanja. Namen projekta je preučevanje dejavnosti na kmetijah, preučevanje in preverjanje zmožnosti oseb s posebnimi potrebami za delo na kmetiji na podeželju, predvsem na področju dodatnih dejavnosti na kmetijah, prilagoditev delovnih mest, usposabljanje kadra za usposabljanje oseb z oviranostjo, oblikovanje trajnostnih delovnih mest z upoštevanjem posebnih prilagoditev za osebe z oviranostjo, v primeru da so te potrebne.

Pred pričetkom 1. usposabljanja za osebe z oviranostjo: Peka kruha in izdelava surovega masla, Predstavitev projekta pred pričetkom delavnice, junij 2020 na Farmi Prestranek; avtor foto: Katarina Merslavič.

Usposabljanje strokovnih delavcev za delo z invalidi v ruralnem okolju

Po koncu usposabljanja za strokovne delavce z naslovom Peka kruha in izdelava surovega masla, junij 2020, avtor foto: Katarina Merslavič.

V okviru projekta smo izvedli več usposabljanj za strokovne delavce ter tako izobrazili kader, ki je na podlagi osvojenega znanja prenesel znanja osebam z  oviranostjo. V času izvajanja aktivnosti smo izdelali dva modela za omenjeno izobraževanje kadra. Oba modela sta se v praksi izkazala kot zelo uspešna.

Vse aktivnosti in izobraževanja so bile izvedene na Farmi Prestranek, v sodelovanju z našim projektnim partnerjem. Usposabljanja so potekala na področju kulinarike, domačih obrti, izdelave bio kozmetike, rekreacijskega konjeništva, kmetijske mehanizacije, agronomije, obvladanje socialnih in ročnih spretnosti,

Usposobljeni invalidi za opravljanje novo razvitih dejavnosti

Projektni partner Farma Prestranek je v sklopu trajanja projekta razvil tudi novi dopolnilni dejavnosti, ki sta se pojavili kot perspektivni na podlagi projektnih izkušenj. To sta Prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (Medkrajevni in drug cestni potniški promet SKD 49.391) in Ježa živali (Druge športne dejavnosti SKD 93.190). Na podlagi izoblikovanih modelov smo tako v program projekta vključili vsebino iz novo razvitih dejavnosti in jo plasirali v obliki usposabljanj za strokovne delavce in usposabljanj oseb z oviranostjo z naslovom: Izdelava mila in ježa konj ter Izdelava sira in vožnja s traktorji.

Teoretične vsebine učnih načrtov smo prenesli v prakso in tako konkretizirali nov model usposabljanja strokovnih delavcev in model usposabljanja invalidov v dopolnilne dejavnosti na kmetiji Farma Prestranek. Izkazalo se je, da sta naša modela dobro dobro zaživela v praksi. Udeleženci usposabljanj so pridobili izkušnje in znanje na področju kozmetike, kulinarike, domače obrti in osvajanje (obvladanje) ročnih spretnosti, rekreacijskega konjeništva in osvajanja osnov nege in oskrbe konja, kmetijske mehanizacije, agronomije in obdelave zemlje, ter razvijali čutne sposobnosti za stik z živalmi in razvijali motoriko.

Usposabljanje za osebe z oviranostjo: Razrez mesa, 2021; avtor foto: Urban Bricman.

Promocija zaposlovanja invalidov na kmetijah in na podeželju

Promocija zaposlovanja invalidov v sklopu projekta je potekala z vključevanjem zainteresirane javnosti, vključevanju strokovnih delavcev, oseb z oviranostjo, tudi tistih, ki prihajajo iz podeželja. Povezali smo se tudi s projektom Prehod mladih na trg dela, ki je svoje udeležence vključeval v naša usposabljanja. Prav tako smo za fotodokumentacijo praktičnega dela projekta vključili osebo, ki ima določene omejitve. Z vključevanjem zainteresiranih oseb v obravnavano tematiko projekta smo zagotovili promocijo tematike projekta z osebami, ki so bili deležniki projekta in jih je tovrstna tematika zanimala.

Usposabljanje za osebe z oviranostjo: Razrez mesa, 2021; avtor foto: Urban Bricman.

Kmetijskemu gospodarstvu smo približali in predstavili nove možnosti zaposlitve za osebe z oviranostjo. Oglaševanje je potekalo tudi v s predstavitvijo projekta zainteresiranim kmetijam ali kmetijskim gospodarstvom, ki se ukvarjajo s dejavnostjo na področju kmetijstva na javnem dogodku in preko različnih medijev, v obliki radijskega intervjuja, objav na spletnih straneh, preko socialnih omrežij, elektronske pošte in tiskanih medijev.

Usposabljanje oseb z oviranostjo: Peka pic v krušni peči, 2020; avtor foto: Nejc Mihelič.

Senzibilacija lokalne skupnosti o pomenu zaposlovanja invalidov na kmetijah in na podeželju

Rezultati projekta prinašajo širše družbeno socialne koristi, predvsem gledano s stališča njihove prenosljivosti na druge kmetije in v druga ruralna okolja. Neposredne koristi od rezultatov projekta imajo predvsem invalidi in druge ranljive skupine, ki so bili udeleženi v projektu, saj se jim na ta način odpirajo nove možnosti za zaposlovanje, dodatne poti na trg dela in ciljno pridobivanje različnih znanj. Pridobljeno znanje je zelo dobrodošlo na večih nivojih, v primarnem za razširjanje znanja in možnosti zaposlitve za osebe z oviranostjo, v nadaljevanju pa je pomembno ravno v domačem okolju posameznika, ki prihaja z ruralnega okolja, saj se lahko le ta v konkretni uporabi pridobljenega znanja izgradi v samostojno in neodvisno osebo.Kmetije, ki bi želele diverzificirati svojo dejavnost tudi na področje dela z invalidi oziroma zaposlovati invalidne osebe za namen opravljanja dela na kmetiji, lahko koristno uporabijo znanje, pridobljeno s projektom.

Usposabljanje oseb z oviranostjo: Peka pic v krušni peči, 2020; avtor foto: Nejc Mihelič.

Zaposlitveni center Papilot, Koper
Pripravila: Katarina Merslavič

Všečkajte in delite s prijatelji ;)
Prijava na novice


Dodaj odgovor

Vaš email naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena z *